Eerste fase repatriëring gaat van start op 17 april a.s.

Op 17 april landt het eerste vliegtuig met repatrianten. De groep bestaat onder andere uit ingezetenen met een vitaal beroep, ingezetenen wiens medische behandeling in Nederland is afgerond en enkele professionals, waaronder professionals die de medische sector komen versterken.

17 april

Op dezelfde dag komt er ook een toestel uit Colombia met ingezetenen wiens behandeling is afgerond. De gehele groep zal in verplichte centrale quarantaine worden ondergebracht. De omvang van de groep bestaat op dit moment uit 44 personen.

Deze eerste groep repatrianten zal de basis vormen voor het vervolgtraject. Het verloop van centrale quarantaine zal worden geëvalueerd, ook tussentijds. Zo zal worden onderzocht welk aantal repatrianten voor de zorg- en opvangketen haalbaar is.

Ondanks de wens om snel te repatriëren kan er nog geen datum worden gegeven voor de tweede groep repatrianten. Het hangt af van de ontwikkelingen op het eiland. Het virus is onvoorspelbaar en dat maakt het voor iedereen een onzekere tijd waarin er soms snel moet worden geschakeld. De inzet van het EBT en de taskforce zijn in ieder geval volledig gericht op het verantwoord repatriëren van de ingezetenen