Voortgang start repatriëren ingezetenen

De repatriëring van ingezetenen van het eiland zal snel van start gaan.  Aanvankelijk werd er ingezet om de eerste repatrianten op 14 april vanuit Nederland te kunnen ontvangen, dit is echter wegens logistieke uitdagingen niet mogelijk. Er is nog geen concrete datum bevestigd voor een vervangende vlucht. Al wordt er hard gewerkt om de vlucht de komende dagen te realiseren. Er zijn veel factoren die hierop van invloed zijn. De mogelijkheden worden momenteel door de taskforce, belast met de uitvoering van de repatriëring, uitgezocht en voorgelegd aan het EBT.

plane

Zoals eerder aangegeven zal de eerste tranche van repatrianten bestaan uit mensen die een vitaal beroep bekleden. Deze mensen worden deze dagen persoonlijk telefonisch geïnformeerd dat zij op deze eerste vlucht zullen zitten. Wanneer er meer duidelijk is over de vluchtdatum en –gegevens worden deze ook persoonlijk gecommuniceerd.