Eerste casus COVID-19 op Saba

De eerste positieve casus is bevestigd op Saba. Volgens gezaghebber Johnson heeft de patiënt niet gereisd, dat kan een indicatie zijn dat het virus op het eiland is. Saba heeft vroegtijdig maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen en scherpt deze nu verder aan. Daarnaast wordt een bron- en contactonderzoek opgestart volgens standaard protocol.

covid positive

Het contactonderzoek strekt zich ook uit naar de patiënten van Saba die op Bonaire voor medische spoedhulp zijn opgenomen in Fundashon Mariadal. Voor zover onderzocht, kan er gesteld worden dat er geen contact is geweest tussen de patiënten en de corona patiënt op Saba. Voor de zekerheid verblijven de patiënten uit Saba in het ziekenhuis in isolatie. Ook de begeleiders moeten in verplichte quarantaine.