Rechter stemt in met gefaseerde repatriëring

Zeventien gestrande inwoners van Bonaire die een rechtszaak hadden aangespannen tegen Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), hoeven niet onmiddellijk naar Bonaire teruggehaald te worden. Dat heeft de rechter op 9 april in zijn vonnis bepaald. Dit betekent dat de Gezaghebber de gefaseerde repatriëring kan voortzetten.

plane 2

Op dit moment zijn er ongeveer 245 ingezetenen van Bonaire gestrand in het buitenland als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De rechter vindt dat het OLB voldoende heeft aangetoond dat niet alle ingezetenen tegelijk naar Bonaire terug kunnen komen. Door de beperkte zorgcapaciteit op Bonaire is dat op dit moment te risicovol. De rechter staat daarom toe dat het OLB repatrianten vanaf 14 april 2020 gefaseerd naar huis toe brengt in groepen van maximaal 50 personen per keer.

Wanneer de zorgcapaciteit op het eiland is uitgebreid en er ervaring is opgedaan met de eerste groep repatrianten, zou dit volgens de rechter aanleiding kunnen zijn om het aantal repatrianten per keer te verhogen, zodat repatrianten eerder terug kunnen keren. De rechter wil daarom eind april 2020 door het OLB worden geïnformeerd over de laatste medische stand van zaken.

Start repatriëring

Vanuit het EBT en de taskforce die het draaiboek repatriëring uitwerkt, wordt er alles aan gedaan om de terugkeer van ingezetenen na Pasen op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. De Gezaghebber vraagt aan alle ingezetenen van Bonaire om de repatriëring over te laten aan experts. De medici en Publieke Gezondheid doen alle noodzakelijke voorbereidingen voor de repatriëring. Toezicht en handhaving staat onder begeleiding van de veiligheidsketen. Logistieke experts zorgen voor transport en verblijf. Op bestuurlijk niveau wordt advies van deskundigen gewogen en meegenomen in de besluitvorming.

Gezaghebber Edison Rijna: “Ik doe ook nu weer een oproep om eendracht te tonen. Deze oproep geldt voor alle ingezetenen, hier en overzee. De repatriëring betreft medebewoners, uit alle lagen van de bevolking. Zij hebben het recht om terug te keren. U mag erop vertrouwen dat ieder besluit hieromtrent weloverwogen wordt genomen en dat er continue inspanningen worden geleverd om de repatriëring verantwoord te laten verlopen.”