Ik ben zelfstandig ondernemer

Wat verandert er tijdens de verlenging van de noodregeling van 13 juli tot en met 12 oktober 2021 voor mij als zelfstandig ondernemer?

Er verandert niets. Het blijft belangrijk dat u veranderingen in uw situatie aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer u weer (meer) inkomen heeft, of wanneer u Caribisch Nederland verlaat voor een periode van vier weken of langer. Maak hiervoor gebruik van het wijzigingsformulier.

Hoe lang kan ik gebruik blijven maken van de noodregeling?

U kunt gebruik maken van de noodregeling tot en met 12 oktober 2021. U moet zich inspannen om het gebruik van de regeling af te bouwen.

Moet ik iets doen om gebruik te maken van de verlenging?

Nee, u hoeft niets te doen om gebruik te blijven maken van de regeling.

Kan ik nog een nieuwe aanvraag indienen?

Het is gedurende de verlengde periode toegestaan om een nieuwe aanvraag in te dienen. Maar, aangezien de situatie in Caribisch Nederland de goede kant op gaat, ligt dit niet voor de hand. Neem voor het doen van een nieuwe aanvraag contact op met de RCN-unit SZW. Dit kan via NoodregelingSZW@RijksdienstCN.com of telefonisch (Bonaire: 781 5555 of 781 5556, Saba: 416 5652, Sint Eustatius: 790 0052).

Hoe hoog is de ondersteuning?

Bij een toekenning wordt uw totaalinkomen aangevuld tot $761 per maand op Bonaire, $919 per maand op Sint Eustatius of $907 per maand op Saba. Dit is 80% van het wettelijk minimumloon. Het is hierbij niet van belang wat uw inkomen was voordat er sprake was van het coronavirus.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

Bij een toewijzing betaalt SZW de tegemoetkoming maandelijks aan u uit. De wettelijke betalingstermijn om de eerste betaling te ontvangen is maximaal vijf weken. De RCN-unit SZW streeft er naar om sneller tot betaling over te gaan.