Ik ben zelfstandig ondernemer

Kom ik als zelfstandig ondernemer in aanmerking voor deze regeling?
U kunt als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning als u vanwege het coronavirus minder inkomen heeft en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U besteedt normaal gesproken ten minste 24 uur per week aan uw onderneming.
  • U heeft alleen of samen met anderen de volledige zeggenschap in de onderneming en draagt het financiële risico ervan.
  • Zowel uw onderneming als u zelf is in Caribisch Nederland gevestigd.
  • Uw onderneming is vóór 13 maart 2020 ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Caribisch Nederland.
  • Uw totaalinkomen is teruggevallen tot minder dan $761 per maand voor Bonaire, $919 per maand voor Sint Eustatius of $907 per maand voor Saba.

Hoe lang kan ik van deze regeling gebruik blijven maken?
De regeling is verlengd tot en met 12 juli 2021. U moet zich inspannen om het gebruik van de regeling af te bouwen.

Wat verandert er voor mij als zelfstandig ondernemer in de derde fase?

  • Een nieuwe aanvraag kan met maximaal vier weken terugwerkende kracht in behandeling worden genomen.
  • Uw recht op de regeling vervalt als u in totaal vier weken of meer buiten Caribisch Nederland verblijft tijdens de looptijd van de regeling.
  • De nadruk ligt op het afbouwen van de regeling. Er wordt van u verwacht dat u zich inspant om uw inkomen (verder) op te bouwen.  

Ik val al onder de noodregeling. Moet ik iets doen om gebruik te maken van de nieuwe verlenging?
Nee, u hoeft niets te doen om gebruik te blijven maken van de regeling.

Kan ik in aanmerking komen als ik niet sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ook in aanmerking te komen zonder inschrijving bij de KvK. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij taxichauffeurs of vissers. Het moet wel vaststaan zijn dat aanvrager zelfstandig ondernemer is. Daarom zal SZW in deze situaties navragen of de ondernemer bekend is bij de Belastingdienst.

Maakt het uit wat voor rechtsvorm mijn onderneming is?
Nee. Voor deze noodregeling rekenen wij als zelfstandig ondernemer een persoon die alleen of samen met anderen de volledige zeggenschap heeft in een bedrijf en de financiële risico’s van het bedrijf draagt.

Dit kan dus gaan om iemand met een eenmanszaak (EZ). Maar, ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) kan aanspraak maken op de regeling als de BV of NV niet in staat is het salaris door te betalen van de DGA.

Hoe hoog is de ondersteuning?
Bij een toekenning wordt uw totaalinkomen aangevuld tot $761 per maand op Bonaire, $919 per maand op Sint Eustatius of $907 per maand op Saba. Dit is tachtig procent van het wettelijk minimumloon. Het is hierbij niet van belang wat uw inkomen was voordat er sprake was van het coronavirus.

Hoe kan ik een verzoek indienen?
In verband met social distancing roepen wij iedereen op om digitaal een aanvraag te doen. Wij moeten de gezondheid van u en van onze medewerkers voorop stellen.

U kunt het aanvraagformulier voor zelfstandig ondernemers invullen, ondertekenen en e-mailen naar noodregelingszw@rijksdienstcn.com. Vergeet niet een kopie van uw legitimatie bij te voegen.

Indien u ondersteuning nodig heeft bij uw aanvraag kunt zich via het e-mail adres steunloket@kvkbonaire.com richten tot de Kamer van Koophandel (op Bonaire).

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?
Bij een toewijzing zal SZW de tegemoetkoming maandelijks aan u uitbetalen. De wettelijke betalingstermijn om de eerste betaling te ontvangen is maximaal vijf weken. De RCN-unit SZW streeft er naar om sneller tot betaling over te gaan.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Over de periode 13 juni tot en met 12 oktober 2020 kunt u een aanvraag indienen tot en met 12 november 2020. Over de periode 13 oktober 2020 tot en met 12 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen tijdens de looptijd van regeling. Er wordt ten hoogste met vier weken terugwerkende kracht uitgekeerd.

Wat moet ik doen als mijn situatie verandert?
Indien uw situatie verandert, bent u verplicht om dit door te geven aan de RCN-unit SZW door middel van het wijzigingsformulier.