Onderzoek naar mogelijk datalek bij de basisadministratie van Burgerzaken Bonaire

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) controleert de naleving van privacywetgeving in Caribisch Nederland. Onlangs heeft CBP BES een melding ontvangen en gaat daar nu onderzoek naar doen.

CBP BES heeft een melding ontvangen van het Bestuurscollege over mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de basisadministratie bij Burgerzaken Bonaire. CBP BES is op basis van de wet op basisadministratie persoonsgegevens BES aangewezen als toezichthouder voor de naleving van deze wet.

CBP BES zal binnen haar bevoegdheid onderzoek gaan verrichten naar de melding. Het onderzoek moet uitwijzen wat er precies heeft plaatsgevonden. Zodra het onderzoek is afgerond, zal het rapport eerst worden gedeeld met de betrokken organisaties en vervolgens zullen de conclusies en aanbevelingen worden gepubliceerd.

Naast het doen van onderzoek bevordert CBP BES de bewustwording om datalekken te voorkomen. Daarbij ligt de focus nu op wat organisaties zelf kunnen doen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de wetgeving en de taken van CBP BES kunt u de website raadplegen: www.cbpbes.com.