SDKK op snuffelstage bij JICN voor Twinning Programma

Een uniek Twinning Programma is op 13 mei van start gegaan bij JICN. Collega's van de Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), zullen gedurende 14 dagen deelnemen aan een snuffelstage bij de JICN op Bonaire als onderdeel van dit programma.

Tijdens deze stage zullen de collega's van verschillende disciplines van de SDKK de kans krijgen om mee te kijken en ervaring op te doen binnen JICN. Ze zullen specifiek observeren hoe wij onze detentie- en re-integratietrajecten inzetten en hoe wij onze werkinstructies vormgeven op het gebied van bejegening.

Het is van groot belang om ervaring en kennis uit te wisselen en dit Twinning Programma biedt daarvoor de ideale gelegenheid. Door samen te werken en van elkaar te leren, streven we naar een verrijking van onze beider organisaties en naar een verdieping van de onderlinge banden.

De groep collega's bestaat uit afdelingshoofden, teamleiders, activiteitenbegeleiders, penitentiair inrichtingswerkers en beveiligers/bewaarders. Wij kijken uit naar een waardevolle en vruchtbare samenwerking en zijn ervan overtuigd dat dit Twinning Programma zal bijdragen aan versterking van ons partnerschap.