CBP BES kondigt publicatie onderzoeksrapport binnen OLB aan vanwege gebrek aan opvolging

De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES) maakt bekend dat zij een onderzoeksrapport zal publiceren over het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vanwege het gebrek aan opvolging van de aanbevelingen.

In maart 2023 voerde CBP BES een controle uit bij het OLB om de implementatie van het clean desk en clear screen beleid, onderdeel van het beleid 'Op weg naar bewustwording informatieveiligheid', te toetsen. Het rapport toonde aan dat het beleid onvoldoende was geïmplementeerd en dat persoonsgegevens binnen de OLB-organisatie onvoldoende adequaat waren beschermd.

Het OLB had twee cruciale deadlines voor het verwerken van de aanbevelingen in haar werkwijze: 1 oktober 2023 en 1 maart 2024. Na de deadline van 1 maart 2024 heeft CBP BES schriftelijke vragen gesteld aan het OLB over de ondernomen acties, maar het OLB heeft verzaakt te reageren vóór de deadline van 22 april 2024.

Ondanks afspraken tussen CBP BES en OLB over het opvolgen en implementeren van de aanbevelingen, heeft CBP BES geconstateerd dat het OLB niet heeft voldaan aan deze afspraken.

CBP BES benadrukt dat het OLB haar verplichtingen en geldende regels ter bescherming van de grondrechten van de inwoners van Bonaire serieus moet nemen. Als gevolg hiervan onderzoekt CBP BES momenteel haar handhavingsmogelijkheden, inclusief het gebruik van sanctiebevoegdheden.

Het rapport zal op de website van CBP BES worden gepubliceerd, te vinden op www.cbpbes.com, en zal gelijktijdig met dit persbericht beschikbaar zijn voor download.