VNG richt Caribendesk op

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) intensiveren hun samenwerking. Per 1 juli 2024 start de VNG-Caribendesk voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) met medefinanciering van BZK. VNG-voorzitter Sharon Dijksma en Directeur-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK Roald Lapperre kondigden op dinsdag de VNG-Caribendesk aan tijdens het jaarlijkse VNG-congres in het Groene Hart.

Aankondiging VNG-desk

Versterken

Met het oprichten van de VNG-Caribendesk wil de VNG verder bijdragen aan het versterken van de ondersteuning aan de openbare lichamen  Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kennis en expertise vanuit de VNG op het gebied van dienstverlening, het bieden van een platform en belangenbehartiging worden ingezet  bij de versterking van beleid, wetgeving en uitvoering.

Bijzondere leden

De eilanden zijn bijzonder lid van de VNG, maar vanwege hun bijzondere status kunnen ze niet alle diensten en producten van de VNG gebruiken. Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaven aan in gesprekken met de VNG en de diverse ministeries dat ze gebaat zijn bij een versterkte toegang tot de dienstverlening en ondersteuning vanuit de VNG. Onder andere zal de VNG-Caribendesk Bonaire, Sint Eustatius en Saba  gaan ondersteunen bij het uitvoeren van een aantal uitvoerings- en wetgevingstoetsen.

Pilot project

De VNG-Caribendesk wordt opgericht als een pilot project voor 1,5 jaar. Tijdens deze periode wordt samen met de eilanden bekeken op welke beleidsterreinen ondersteuning vanuit de VNG het meest bruikbaar is en hoe het project structureel geborgd en gefinancierd kan worden.