Maximumtarieven elektriciteit Caribisch Nederland dalen licht per 1 juli 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland vastgesteld. De tarieven dalen vanaf 1 juli 2024 licht, omdat de prijzen voor de fossiele brandstoffen die gebruikt worden bij de productie van elektriciteit iets zijn gedaald. Een gemiddeld huishouden op Bonaire betaalt hierdoor ongeveer 0,60 USD per maand minder, voor Sint Eustatius en Saba wordt de elektriciteitsrekening per maand 2 tot 3 USD minder.

De ACM stelt jaarlijks in december de maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland voor het nieuwe jaar. Energieleveranciers stellen op basis van deze maximumtarieven de tarieven vast die ze in rekening brengen bij bewoners en bedrijven. Om rekening te kunnen houden met de wisselende brandstofprijzen stelt de ACM de maximumtarieven als dat nodig is per 1 juli bij.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidieert de kosten van het beheer van het elektriciteitsnet (het vastrecht) voor alle aansluitingen naar het gemiddelde Europees Nederlandse niveau. Specifiek voor kleine aansluitingen wordt het vastrecht in 2024 verder gesubsidieerd naar nul.

Bonaire
Voor Bonaire daalt het maximale variabele gebruikstarief licht van 0,3575 USD/kWh naar 0,3550 USD/kWh. Het maximale pagabon-tarief (prepaid) daalt ook licht van 0,6371 USD/kWh naar 0,6346 USD/kWh, vóór toepassing van subsidies op het vastrecht. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Bonaire betekent dit een daling van ongeveer 0,60 USD per maand.

Sint Eustatius
Voor Sint Eustatius daalt het maximale variabele gebruikstarief licht van 0,3958 USD/kWh naar 0,3877 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Sint Eustatius betekent dit een daling van ongeveer 2 USD per maand.

Saba
Voor Saba daalt het maximale variabele gebruikstarief licht van 0,3810 USD/kWh naar 0,3687 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Saba betekent dit een daling van ongeveer 3 USD per maand.