Nieuwe bezoekregeling bij JICN: Relatiebevorderend Bezoek vanaf 8 juli 2024

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) introduceert vanaf 8 juli 2024 een nieuwe regeling voor gedetineerden: Relatiebevorderend Bezoek (RBB). Deze regeling, die sinds 2015 in normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen bestaat, biedt gedetineerden de kans om ongestoord en persoonlijk contact te hebben met hun bezoekers. Dit draagt bij aan hun re-integratie in de samenleving.

JICN

Wat houdt Relatiebevorderend Bezoek (RBB) in?

RBB geeft gedetineerden de mogelijkheid om één keer per maand bezoek te ontvangen zonder toezicht. Dit bezoek helpt bij het behouden en versterken van banden met familie en partners, wat essentieel is voor de terugkeer van de gedetineerde in de samenleving.

Criteria voor RBB

 • De gedetineerde moet gedurende zes aaneengesloten maanden in een normaal beveiligde inrichting hebben verbleven.
 • Het bezoek moet bijdragen aan de re-integratie van de gedetineerde, volgens de directeur.
 • De relatie tussen de gedetineerde en de bezoeker moet hecht en duurzaam zijn.
 • De belangen van opsporing en vervolging mogen niet in gevaar komen.

RBB is geen recht, maar een gunst

RBB is geen automatisch recht voor gedetineerden, maar een gunst die kan worden verleend door de directeur van de inrichting. Er moet een verzoek worden ingediend, en er wordt streng gekeken naar de band tussen de gedetineerde en de bezoeker. De directeur kan RBB weigeren op gronden van veiligheid of orde binnen de inrichting.

Belangrijke details over RBB

 • Er komt één RBB-kamer.
 • Gedetineerden kunnen één keer per maand RBB ontvangen.
 • Het bezoek duurt 1,5 uur per keer.

Voorwaarden voor bezoek

 • De bezoeker moet minimaal 18 jaar zijn en zes maanden aaneengesloten regulier bezoek hebben afgelegd.
 • Bezoekers met kinderen worden niet toegelaten tot RBB.
 • Bezoekers moeten bereid zijn tot kledingonderzoek en fouillering voor en na het bezoek.
 • Gedetineerden moeten meewerken  aan visitatie voor en na het RBB-moment.

Positieve Impact op Re-integratie


(RBB) speelt een cruciale rol in het re-integratietraject van gedetineerden. Het helpt hen hun sociale banden te versterken en biedt emotionele steun, wat bijdraagt aan hun succesvolle terugkeer in de samenleving. Door het onderhouden van sterke relaties met familie en partners kunnen gedetineerden een gevoel van normaliteit en steun behouden, wat hun motivatie en welzijn tijdens de detentieperiode verhoogt. Dit kan ook leiden tot een vermindering van recidive, omdat gedetineerden met sterke sociale netwerken beter in staat zijn zich aan te passen aan het leven na detentie. RBB biedt een gestructureerde en gecontroleerde manier om deze belangrijke banden te versterken, waardoor de kans op terugval op crimineel gedrag kleiner wordt.

Succesverhalen en Vooruitzichten

Sinds de introductie van vergelijkbare regelingen in 2015, hebben veel gedetineerden in Europese Nederland succesvol gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hechte relaties te onderhouden tijdens hun detentie. Dit heeft bijgedragen aan hun succesvolle re-integratie en vermindering van recidive. JICN is vastbesloten om deze positieve trend voort te zetten met de invoering van RBB.