CBP BES zet privacy verklaringen centraal in de Week van de Privacy 2024

Tijdens de Week van de Privacy die startte op 28 januari, benadrukt de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES de cruciale rol van privacy verklaringen. In een privacy verklaring lichten organisaties toe waarom en welke persoonsgegevens zij verzamelen, hoe ze deze gebruiken en welke rechten burgers hebben bij de verwerking van hun persoonsgegevens.

De afgelopen jaren lag de nadruk van de Commissie vooral op het vergroten van het bewustzijn over de Wet Bescherming persoonsgegevens BES. Inmiddels richt de commissie zich nu al enige tijd op toezicht op de naleving van de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp BES), de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES (Wba BES), en de Wet politiegegevens (Wpg).

In 2024 focust de commissie vooral op de algemene verwerking van persoonsgegevens. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de verwerking van de sedula en de implementatie van privacy verklaringen bij organisaties. Ook waarborgt de commissie dat de verwerking van persoonsgegevens bij de afdelingen burgerzaken van de drie openbare lichamen zorgvuldig, adequaat en voldoende beschermd plaatsvindt. Daarbij geldt de eis dat de kwaliteit en integriteit van de basisadministraties op orde moeten zijn.

“De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES kijkt uit naar een jaar van doeltreffend toezicht en handhaving ter bevordering van de bescherming van persoonsgegevens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba”, aldus secretaris mevrouw mr. Roëlla Pourier. Voor meer informatie over de wetgeving en de taken van CBP BES kunt u kijken op: www.cbpbes.com.