Diploma en certificaten uitgereikt aan gedetineerden JICN

Hoe geef je een gedetineerde meer kans op de arbeidsmarkt bij zijn of haar re-integratietraject? Met het project ‘Ban pa Kambio’ geeft JICN samen met Fundashon Forma deelnemers de mogelijkheid een opleiding te volgen. En met succes! Een gedetineerde heeft zijn MBO1-diploma gehaald en 14 anderen mochten hun certificaten in ontvangst nemen tijdens een diploma-uitreiking.

Graduation

De diploma-uitreiking

Een deelnemer is geslaagd voor de opleiding MBO1 Bouw, Wonen en Onderhoud. Veertien anderen hebben totaal 14 certificaten gehaald. Het gaat om de certificaten:

  • Engels
  • Nederlands
  • Alfabetisering

Bij de diploma-uitreiking werden de diploma en de certificaten uitgereikt aan de trotse deelnemers. Dit biedt de motivatie om op deze weg door te gaan. 

Het project Ban pa Kambio geeft gedetineerden meer kansen

Dit is belangrijk bij hun re-integratietraject. Tijdens detentie biedt JICN hen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Dit kan door middel van opleidingen, leerwerktrajecten en arbeid. De opleidingen richten zich op groen (tuinbouw), bouw en horeca. Hier is namelijk het meeste werk in te vinden. Met het project wil JICN dat gedetineerden weer een toekomst hebben in de maatschappij. Ban pa Kambio is een samenwerkingstraject met het opleidingsinstituut Fundashon Forma.