Mw. Hassell benoemd tot waarnemend gezaghebber Sint Eustatius

Mevrouw Sharon Hassell is op 10 april door waarnemend Rijksvertegenwoordiger dhr. Jan Helmond benoemd en beëdigd als waarnemend gezaghebber van Sint-Eustatius.

Sharon Hassell - waarnemend gezaghebber Sint Eustatius

Mevrouw Sharon Christina Hassell (58) is een eilandskind. Ze is geboren en getogen op Sint-Eustatius. Sinds 2022 werkzaam als Branch Manager bij Maduro & Curiels Bank op Sint-Eustatius.  Daarvoor was ze Branch Manager Windward Island Bank Ltd op Sint Eustatius. Door haar grote maatschappelijke betrokkenheid kent ze het eiland en heeft oog voor wat er speelt op het eiland.

Benoeming

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft na overleg met de eilandsraad mw. Hassell benoemd als waarnemend gezaghebber, voor de periode van 1 jaar. De procedure van de eedaflegging heeft inmiddels plaatsgevonden in het kantoor van de gezaghebber op Sint-Eustatius. Als waarnemend gezaghebber zal mw. Hassell bij afwezigheid van de gezaghebber mevrouw Alida Francis in functie treden met alle wettelijke bevoegdheden die bij het ambt van gezaghebber horen. Zo wordt de continuïteit van het ambt van de gezaghebber gewaarborgd.

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond sprak zijn vertrouwen uit met de woorden;

“Met mw. Hassell heeft Statia een betrokken waarnemend gezaghebber. Ik kijk uit naar een goede samenwerking.”

Beediging Sharon Hassell  waarnemend gezaghebber Statia