Nieuwe aspiranten Algemeen Opsporingsambtenaar van de KMar

Op dinsdag 2 april start een nieuwe klas van 15 studenten met de opleiding Algemeen Opsporingsambtenaar Caribisch Nederland. Het is de eerste keer dat de opleiding deels in Nederland en deels in het Caribisch gebied wordt gegeven.

KMar Aspiranten

De 15 studenten beginnen met een introductiebivak op Bonaire.  Daarna gaan zij op 8 april voor 3 maanden naar de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, Nederland. Vervolgens ronden zij de opleiding af op Bonaire. Als zij de opleiding met goed gevolg afleggen, ontvangen zij eind januari 2025 hun diploma.

In Apeldoorn krijgen de studenten les in de Basis KMar Vaardigheden en worden zij IBT gecertificeerd. Omdat de wetgeving en praktijk in het Caribisch gebied afwijken van die in Nederland, volgen zij de functieopleiding op Bonaire. Hier krijgen zij de modules Grensbewaking, Politietaken, Bewaken en Beveiligen en doen zij de Beroeps Praktijk Vorming. Het hele traject krijgen de studenten een maatwerkprogramma. In tegenstelling tot de marechaussees in Nederland blijven deze studenten na hun opleiding rijksambtenaar.