DUO bezoekt Caribisch gebied - Studieschuld terugbetalen? Betaal niet meer dan nodig is!

Sommige oud-studenten betalen per maand een hoger bedrag terug dan nodig is bij het aflossen van hun studieschuld. Daarom brengt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dit extra onder de aandacht tijdens het najaarsbezoek aan het Caribisch gebied. Vanaf eind september tot en met begin november worden achtereenvolgens Saba, St. Eustatius, Sint Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao bezocht. Op alle eilanden zijn gedurende het bezoek tijdelijke servicekantoren geopend en op een aantal eilanden organiseert DUO voorlichtingsbijeenkomsten over studiefinanciering.

DUO - Bezoek de Antillen

Inwoners van het Caribisch gebied die een studieschuld terugbetalen aan DUO, betalen vaak een hoger maandbedrag dan nodig is. Dit komt meestal doordat het inkomen van de terugbetaler niet bekend is bij DUO, waardoor er geen rekening mee wordt gehouden in de berekening van het maandbedrag. Veel terugbetalers weten niet dat ze een verlaging van het maandbedrag zelf moeten aanvragen en daarbij ook zelf hun inkomen moeten doorgeven. Overigens wordt het maandbedrag na de herberekening nooit hoger dan het oorspronkelijke maandbedrag.
Terugbetalers die nog geen verlaging van het maandbedrag hebben aangevraagd krijgen in september een mail van DUO. In de mail staat aangegeven wat ze kunnen doen. Ze zijn ook welkom op een van de tijdelijke servicekantoren van DUO voor het aanvragen van de verlaging of met vragen over dit onderwerp. 

Tijdelijke servicekantoren

Voor vragen over het terugbetalen van de studieschuld bij DUO of studiefinanciering kunnen mensen langsgaan bij een van de tijdelijke servicekantoren. De medewerkers kunnen ook helpen bij het invullen van formulieren of als iemand geen toegang meer heeft tot Mijn DUO. 
Oud-studenten die een studieschuld terugbetalen kunnen op het servicekantoor een verlaging van hun maandbedrag aanvragen. Het is handig als zij gelijk een inkomensverklaring van de belastingdienst van 2021 en 2022 meenemen, zodat de medewerker van DUO direct kan helpen.
Voor een bezoek aan een servicekantoor is het niet nodig om een afspraak te maken. Een geldig legitimatiebewijs is wel nodig.  

Online voorlichting via webinars

In het webinar ‘Terugbetalen vanuit het Caribisch gebied: hoe werkt het?’ geeft DUO uitleg over onder andere het aanvragen van de verlaging van het maandbedrag, het doorgeven van het inkomen en de voordelen van lokaal terugbetalen. 
Er is ook een speciaal webinar voor aankomende studenten die niet aanwezig kunnen zijn bij de voorlichtingsbijeenkomsten over het aanvragen van studiefinanciering (hieronder meer informatie over deze bijeenkomsten) of op Saba of Sint Eustatius wonen.
Beide gratis webinars zijn met Engelse ondertiteling beschikbaar.

Voorlichtingsbijeenkomsten aankomende studenten

Aankomende studenten en hun ouders kunnen zich op alle eilanden (behalve op Saba en Sint Eustatius) aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst ‘Studiefinanciering aanvragen vanuit het Caribisch gebied: hoe werkt het?’ Tijdens de bijeenkomsten vertelt DUO waar studiefinanciering uit bestaat, hoe en wanneer studenten studiefinanciering aan moeten vragen en wat ze nog meer moeten regelen. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.

Contact op een andere manier?

Zijn er na een bezoek aan een servicekantoor, de voorlichtingbijeenkomsten of de webinars nog vragen? Dan kunt u met DUO videobellen of door DUO gebeld worden. Kijk voor alle contactmogelijkheden op duo.nl/antillen.

Meer informatie

DUO is op 25 en 26 september op Saba en op 27 en 28 september op Sint Eustatius. Van 2 tot en met 6 oktober op Sint Maarten, van 10 tot en met 20 oktober op Aruba, van 16 tot en met 20 oktober op Bonaire en van 23 oktober tot en met 3 november op Curaçao.

Meer informatie over de tijdelijke servicekantoren, de voorlichtingsbijeenkomsten en de webinars is te vinden op duo.nl/bezoekantillen.