Viering Dag van de Pers in het teken van herdenking Slavernijverleden 1 september 2023

Als bewaker van de democratie heeft de pers een cruciale rol in onze samenleving. Eén september is de Dag van de Pers en het moment om onze waardering voor de pers uit te spreken. Dit jaar staat de viering in het teken van de herdenking van het Slavernijverleden. Op uitnodiging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) speelde Roland Colastica zijn voorstelling ‘Verlangen’.

Viering Dag van de Pers

Roland Colastica is een schrijver, toneelschrijver, auteur en docent op Curaçao. Hij gebruikt theater om een brug te vormen tussen twee werelden die veel verschillen, maar ook veel gelijkenissen hebben. Want hoewel de fysieke afstand tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk groot is, kent begrip geen afstand.

‘Verlangen’ gaat over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Door middel van vertelling, zang en voordracht werden de toeschouwers meegenomen in de gedachten- en gevoelswereld van een mens die de pijn van slavernij heeft meegemaakt en wat dit met hem heeft gedaan en nog steeds doet.

De voorstelling is ontstaan uit Colastica’s eigen werk, mondelinge overlevering en literatuur en gaat over het verlangen om vrij te zijn, het verlangen om gelijk te zijn en het verlangen om dezelfde materiële mogelijkheden te hebben als blanke mensen. Want slaven hadden ook dromen, en het enige wat de slavenhouders niet van hen konden afpakken waren die dromen. In zijn voorstelling gaat het naast verlangen ook om vertrouwen, eerlijkheid, gelijkheid en gelijk zijn.

Na het optreden volgde er een nagesprek met de aanwezige pers. De voorstelling maakte indruk, gaf flink stof tot nadenken en vereiste zelfreflectie. En dat is de reden waarom er vanuit RCN Communicatie is gekozen voor deze voorstelling. Inzicht en begrip geven in de gedachten en gevoelswereld van mensen die op wat voor wijze dan ook getekend zijn door het slavernijverleden. Om met dit inzicht het gesprek met elkaar aan te gaan over het slavernijverleden met een open blik voor elkaars standpunten en ideeën.