Algemene informatiesessie op Bonaire over het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verheugd om een informatiesessie aan te kondigen over het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor Caribisch Nederland. Deze algemene informatiesessie biedt de gelegenheid om de gemeenschap en belanghebbenden te informeren over het ruimtelijke rijksbeleid, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor de implicaties voor de ruimtelijke ordening op Bonaire.

Bonaire

De informatiesessie bestaat uit een algemene presentatie over het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland, die zal plaatsvinden op 1 juni tussen 14.00-15.30. Na de presentatie volgt een informele inloopsessie, waarin geïnteresseerden in gesprek kunnen gaan met de vertegenwoordigers van het programma voor verdere vragen en aanvullende informatie. De inloopsessie zal plaatsvinden tussen 15.30 en 19.00 en kan op elk moment worden bezocht.

Inwoners, ondernemers, lokale belangengroepen, overheidsfunctionarissen en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de presentatie of tijdens de inloopsessie langs te komen. Voor meer informatie en registratie voor de algemene presentatie om 14.00 uur, neem contact op met: postbus.ropcn@minbzk.nl

Over het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (ROP CN) is een programma waarin de beleidsdoelstellingen worden beschreven die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening op de BES-eilanden. Het programma schept daarmee belangrijke kaders voor de ruimtelijke ontwikkelingsplannen op de eilanden. Het programma richt zich op diverse ruimtelijke beleidsopgaven, zoals bevolkingsgroei, voldoende woningen, klimaatverandering, het behoud van culturele en natuurlijke waarden. Het ROP CN biedt een overzicht van het rijksbeleid en stelt maatregelen voor om duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Het bevordert gestructureerd overleg tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid en draagt bij aan een integrale beleidsstructuur op de eilanden.

Datum:  1 juni 2023
Locatie:

Captain Don’s Habitat, Kaya Gob. N. Debrot 103, Bonaire

Programma:

14.00 - 15.30: Algemene presentatie Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

15.30 - 19.00: Informele inloopsessie voor vragen en antwoorden