Resultaten Mediaonderzoek Caribisch Nederland gepresenteerd

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) communiceert via allerlei kanalen met een diversiteit aan doelgroepen in Caribisch Nederland. Het medialandschap ontwikkelt zich snel en daarom laat RCN iedere 2 jaar een mediaonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Presentatie mediaonderzoek

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het mediagebruik van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om de inzet van de communicatie middelen hierop nog beter te kunnen afstemmen.

De hoofdvraag die centraal stond bij dit onderzoek was: Hoe gebruiken de inwoners van Caribisch Nederland de media en hoe worden de boodschappen van RCN ontvangen?

Onderzocht werd of met de huidige mix van ingezette kanalen en middelen de inwoners worden bereikt en welke mediakanalen en -middelen zij gebruiken om zich te informeren. Daarbij is ook onderzocht waarom de inwoners juist deze kanalen gebruiken, op welke tijdstippen en hoe vaak met bepaalde kanalen bekijkt of beluisterd worden.

Met de informatie uit de enquêtes en uit de groepsinterviews kan RCN ervoor zorgen dat de boodschappen van de verschillende departementen van de Rijksoverheid zoveel mogelijk inwoners bereiken, dat de boodschap duidelijk is en dat de diverse communicatie-uitingen aanspreken.

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Communicatie RCN zijn deze week de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de media op Bonaire.

Tijdens de presentatie bleek dat op Bonaire is 94% van de inwoners te bereiken is via sociale media (daaronder valt ook Whatsapp), 77% via de radio, 74% via nieuwswebsites en 57% via kranten. Op Saba is 87% van de inwoners te bereiken via sociale media, 77% via nieuwswebsites en 57% via kranten. Slechts 40% van de inwoners van Saba luistert wel eens naar de radio. Op Sint Eustatius is 98% van de inwoners te bereiken via sociale media, 67% via de radio, 64% via nieuwswebsites en 57% via kranten.