Bezoek minister Dijkgraaf aan Saba, Sint Eustatius & Sint Maarten

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bezoekt van 2 tot en met 5 april Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Het bezoek staat in het teken van het Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de herdenking van het slavernijverleden. Minister Dijkgraaf is coördinerend minister van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Robbert Dijkgraaf

Hieronder volgt een overzicht van de bezoeken en gesprekken die de minister met verschillende partijen zal voeren op de eilanden.

Saba

Op Saba wordt minister Dijkgraaf door de Gezaghebber Jonathan Johnson ontvangen. Vervolgens zal hij in gesprek gaan met het Bestuurscollege en de Eilandsraad. De hoofdonderwerpen die bij het bezoek aan de orde komen zijn het Onderwijs, Slavernijverleden en de aansluiting op het vervolgonderwijs. Ter afsluiting brengt de minister ook een bezoek aan het Saba Heritage Center.

Sint Eustatius

Minister Dijkgraaf praat op Sint Eustatius met het Bestuurscollege en Eilandsraad. Daarna zal Minister Dijkgraaf Gwendolyn van Putten school bezoeken. In de middaguren zal de minister het Planetarium bezoeken, gevolgd door een Rondleiding in Oranjestad,  de Godett Plantation en Fort Amsterdam om meer kennis op te doen in zijn rol als coördinerend minister voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Sint Maarten

Op Sint Maarten heeft de minister een ontmoeting met de Gouverneur van Sint Maarten, gevolgd door een bezoek aan de minister van Education, Culture, Youth & Sports dhr. Rodolphe E. Samuel. Hierna zal Minister Dijkgraaf de Universiteit van Sint Maarten en het NIPA bezoeken ter afsluiting van zijn bezoek op het eiland.