Werkbezoek minister Hugo de Jonge aan Bonaire

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bezoekt van 28 juni tot en met 1 juli Bonaire. Tijdens de reis voert de minister gesprekken met het bestuurscollege en de eilandsraad over de toekomstige bouwopgave, energiebesparing en het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma voor Bonaire.

Hugo de Jonge

Enkele onderwerpen die in het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma aan bod komen zijn wonen, het omgaan met klimaatverandering, een gezond leefmilieu en de bescherming van natuur en cultuur.

De minister brengt een bezoek aan een bouwlocatie in de wijk Hato waar versneld betaalbare woningen worden gebouwd en hij geeft de aftrap voor de aanpak om energiearmoede tegen te gaan op Bonaire. Ook maakt hij samen met het bestuurscollege bekend op welke wijze de bouwopgave voor betaalbare woningen de komende jaren wordt ingevuld.

Op 1 juli woont de minister twee herdenkingsmomenten bij in het teken van het herdenkingsjaar slavernijverleden. De minister is aanwezig bij de onthulling van een monument bij Washington-Slagbaai National Park.

Later dit jaar bezoekt minister De Jonge Saba en Sint-Eustatius. Het geplande bezoek aan beide eilanden kon helaas niet doorgaan vanwege verplichtingen in Europees Nederland.