Reizen met identiteitskaarten in het Caribisch deel van het Koninkrijk m.u.v. Aruba

Veel families en bedrijven zijn over de jaren heen verspreid binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er is dan ook een grote behoefte om het reizen zo laagdrempelig mogelijk te maken in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het overgrote deel van de ingezetenen woonachtig in het Caribisch deel van het Koninkrijk is in het bezit van een lokale identiteitskaart (sédula/Cedula/ID Card). Een gedeelte van hen heeft geen paspoort. Voorheen was een paspoort een geldig reisdocument om binnen (en buiten) het Caribisch deel van het Koninkrijk te reizen. De kosten en het proces van het aanvragen van een paspoort werd als een belemmering ervaren om te gaan reizen.

Reizen met id-kaart

Om het reizen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk eenvoudiger te maken hebben Curaçao, Nederland en Sint Maarten besloten dat vanaf 1 mei 2022 ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit in Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten kunnen reizen op basis van alleen hun lokale sédula/ ID Card. Voor het reizen van ingezetene met de Nederlandse nationaliteit tussen deze (ei)landen is een paspoort dus niet meer nodig. Voor inwoners van Aruba geldt dat hun Cedula ook in Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten wordt geaccepteerd. Wel zijn en blijven de gebruikelijke lokale toegangsvoorwaarden van toepassing, waaronder het hebben van voldoende middelen voor het verblijf op het eiland.

Voor reizen tussen de (ei)landen (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten) naar Aruba is nog wel een paspoort nodig.  Reizen op basis van een sédula /ID Card is dus naar Aruba niet mogelijk.

Vreemdelingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben maar wel een sedula/Cedula/ID Card van de participerende (ei)landen (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten) kunnen geen gebruik maken van deze pilot.

Deze maatregel is ook niet van toepassing voor reizigers tussen de participerende (ei)landen en Nederland. Voor dit reisverkeer is nog steeds een paspoort nodig.

Ook geldt de Europees Nederlandse ID Kaart niet als geldig reisdocument om binnen de participerende (ei)landen te reizen.