ACM: Maximumtarieven elektriciteit Caribisch Nederland dalen dankzij lagere brandstofprijzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland. De tarieven dalen vanaf 1 juli 2023, omdat de prijzen voor de fossiele brandstoffen die gebruikt worden bij de productie van elektriciteit op de eilanden zijn gedaald.

Duurzame elektriciteit

De ACM stelt jaarlijks in december de maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland. Om rekening te kunnen houden met de wisselende brandstofprijzen stelt de ACM de maximumtarieven als dat nodig is per 1 juli bij. Energieleveranciers stellen op basis van deze maximumtarieven de tarieven vast die ze in rekening brengen bij bewoners en bedrijven.

Subsidies

Deze wijziging van maximumtarieven betekent dat afnemers van elektriciteit per 1 juli een lager variabel tarief zullen betalen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft toegezegd om in 2023 de variabele tarieven voor de helft te subsidiëren als deze hoger zijn dan 0,38 USD per kWh. Omdat de bijgestelde maximumtarieven op alle eilanden uitkomen onder de 0,38 USD hoeft het ministerie deze variabele kosten niet langer te subsidiëren. Naast de subsidie voor het variabele tarief zorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er ook voor dat bewoners op de eilanden niet hoeven te betalen voor de kosten van het beheer van het elektriciteitsnet (het vastrecht). Deze subsidie van het vastrecht geldt voor heel 2023.

Bonaire

Voor Bonaire daalt het maximale variabele gebruikstarief van ongeveer 0,43 USD/kWh naar ongeveer 0,35 USD/kWh. Het maximale pagabon-tarief (prepaid) daalt van ongeveer 0,68 USD/kWh naar ongeveer 0,59 USD/kWh, vóór toepassing van subsidies. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Bonaire betekent dit een daling van ongeveer 14 USD per maand (rekening houdend met subsidies).

Sint Eustatius

Voor Sint Eustatius daalt het maximale variabele gebruikstarief van ongeveer 0,50 USD/kWh naar ongeveer 0,37 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Sint Eustatius betekent dit een daling van ongeveer 17 USD per maand (rekening houdend met subsidies).

Saba

Voor Saba daalt het maximale variabele gebruikstarief van ongeveer 0,43 USD/kWh naar ongeveer 0,37 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Saba betekent dit een daling van ongeveer 10 USD per maand (rekening houdend met subsidies).