Marechaussees en politieagenten Caribisch Nederland opgeleid tot schipper voor nieuw patrouillevaartuig

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn geslaagd voor een schippersopleiding op Bonaire, de zogenaamde Boatmaster 3 opleiding. Met het behaalde diploma kunnen ze op Bonaire als schipper aan de slag op het nieuwe patrouillevaartuig dat volgens planning in oktober gaat varen.

Schippersopleiding

In de opleiding van acht dagen leerden de deelnemers naast het besturen van het vaartuig onder andere hoe om te gaan met het blussen van een brand en de algemene theorie. Inmiddels zijn er 17 deelnemers geslaagd voor deze opleiding.

Nieuw vaartuig

Deze opleiding was noodzakelijk om het nieuwe vaartuig te kunnen besturen wat gezamenlijk is aangeschaft door de KMar en KPCN. Deze gaat gebruikt worden voor grenspolitietaken op zee, het houden van toezicht en het uitvoeren van watersurveillances en scheepscontroles. Tevens kunnen de diensten ten alle tijden ook de Kustwacht Caribisch Gebied ondersteunen in gevallen van zoek- en reddingsacties of bij verdachte situaties.

Multidisciplinaire Maritieme Hub

Dit vaartuig en de nieuwe gezagvoerders leveren een bijdrage in de Multidisciplinaire Maritieme Hub (MMHB). De MMHB is een samenwerkingsverband tussen de KMar, Douane en de Kustwacht dat zich richt op het veilig maken en houden van Bonaire in het maritieme domein.

Schippersopleiding