Het Secretariaat van CBP BES viert nieuwe locatie en eert mevrouw Esther Pourier-Thodé

Het Secretariaat van de Commissie toezicht bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES) bereikt een belangrijke mijlpaal in haar ontwikkeling. Na een bescheiden start in 2014 heeft het Secretariaat nu een eigen locatie.

Secretariaat CBP BES

In 2014 vestigde het Secretariaat zich in het voormalige APNA-gebouw, nu bekend als het SSO-gebouw, met één kamer en één medewerker, toegewijd aan gegevensbescherming voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In 2017 verhuisde het Secretariaat naar Kaya Alm. P L. Brion (het oude IND gebouw), waar ze kantoorruimte deelde met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wat nieuwe mogelijkheden bood en samenwerking binnen toezichtsorganisatie versterkte. Na meerdere pogingen om elders onderdak te vinden, heeft het Secretariaat nu eindelijk een eigen locatie. Het Secretariaat staat klaar om burgers en organisaties te ondersteunen bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens en zal haar toezichtstaak vanuit de nieuwe locatie verder intensiveren.

Tijdens de opening van de nieuwe locatie werd ter ere van mevrouw Esther Pourier-Thodé, die ons afgelopen mei is voorgegaan, de vergaderkamer van het Secretariaat ingewijd onder de naam “vergaderzaal Esther Pourier-Thodé”. Esther Pourier- Thodé was vicevoorzitter van de CBP BES sinds de oprichting van de CBP BES. Ze was de stille kracht binnen de organisatie en had speciale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, met name voor personeelsaangelegenheden.

"Vandaag eren we de bijdrage van Esther Pourier-Thodé aan onze commissie door de vergaderruimte naar haar te vernoemen. Esther was een zeer gewaardeerd lid en vicevoorzitter die ons heeft geholpen om als commissie oog te hebben voor de mens en de fundamentele rechten van individuen. Met de naamgeving van de vergaderruimte willen we haar bijdrage levend houden en haar perspectief blijvend koesteren gedurende het bestaan van onze commissie.", aldus de voorzitter dhr. Glenn Thodé.

Haar waardevolle bijdrage en persoonlijkheid waren van onschatbare waarde voor de commissie en het Secretariaat. Met de naamgeving van de vergaderzaal blijft de herinnering aan Esther altijd bij ons.

Organisaties en burgers kunnen op afspraak bij ons langskomen. De nieuwe Locatie is aan de Kaya Industria 15E. Het secretariaat is ook bereikbaar via info@cbpbes.com en 7159114.