KMar merkt effect van toename reizigers Caribisch Nederland

De toename in het aantal reizigers dat van en naar Caribisch Nederland reisde is in 2022 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit was in de werkzaamheden van de Marechaussee terug te zien, onder andere in een toename van het aantal personen dat de toegang tot Caribisch Nederland is geweigerd, maar ook in het aantal geregistreerde vreemdelingen die te lang binnen Caribisch Nederland verbleven.

KMAR

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is verantwoordelijk voor de grensbewaking en controleert onder andere met welk doel reizigers naar de eilanden komen en of zij bij vertrek niet te lang binnen Caribisch Nederland zijn verbleven. Wanneer reizigers die niet woonachtig zijn op Saba, Sint Eustatius of Bonaire één van deze eilanden bezoeken, worden onder andere het doel en de duur van de reis onderzocht bij binnenkomst. De Koninklijke Marechaussee controleert hierbij of een reiziger niet de intentie heeft om langer te verblijven dat wettelijk toegestaan.

Ook wordt gecontroleerd of men met een rechtmatig doel naar Caribisch Nederland komt, of dat er een risico bestaat dat personen in de illegale arbeid of criminaliteit zullen belanden. Met de toename van het aantal aankomende passagiers is het aantal personen dat de toegang tot Caribisch Nederland werd geweigerd ook toegenomen; waar in 2021 aan 68 personen de toegang werd ontzegd, kwam dit in 2022 in totaal 115 keer voor.

De KMar controleert verder of men bij binnenkomst voldoende financiële middelen heeft om in het eigen onderhoud te voorzien tijden een verblijf. Indien iemand dit niet kan aantonen, kunnen voorwaarden worden verbonden aan de toelating, zoals bijvoorbeeld een meldplicht bij het vreemdelingentoezicht van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). In 2021 werden er 121 personen onder bijzondere voorwaarden toegelaten, in 2022 waren dit er met 256 ruim twee keer zo veel.

Bij vertrekkende passagiers controleert de KMar of zij niet te lang verbleven zijn en zo de vrije termijn hebben overschreden. Deze termijn, die bepaalt hoe lang iemand als toerist binnen Caribisch Nederland mag verblijven, verschilt per nationaliteit. Zo mogen mensen met de Amerikaanse of Nederlandse nationaliteit in een periode van 365 dagen 180 dagen verblijven. Afhankelijk van de nationaliteit kan een vrije termijn ook 90 dagen per 180 dagen betreffen of kan een visumplicht gelden. Bij het overtreden van de vrije termijn kan een boete uitgereikt worden. De hoogte van de boete hangt af van de hoeveelheid dagen waarmee de vrije termijn wordt overschreden.

De Koninklijke Marechaussee benadrukt het belang van een goede voorbereiding wanneer men op reis gaat en moedigt iedereen aan om goed te onderzoeken welke voorwaarden van binnenkomst gelden op de plaats van bestemming. Op www.rijksdienstcn.com is meer informatie te vinden over reizen naar Caribisch Nederland en over de vrije termijn per nationaliteit.