Lidewijde Ongering nieuwe voorzitter Colleges financieel toezicht

De rijksministerraad en de ministerraad hebben op voordracht van de minister-president ingestemd met de benoeming van drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering als nieuwe voorzitter van de Colleges financieel toezicht. Zij volgt hiermee prof. dr. Raymond Gradus op, die vanaf 1 juli 2017 voorzitter van de Colleges was.

Lidewijde Ongering

Met de benoeming door de (rijks)ministerraad wordt mevrouw Ongering per 1 februari de nieuwe voorzitter van het Cft Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mevrouw Ongering heeft een lange staat van dienst bij een groot aantal Haagse departementen, waaronder die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. Bij de laatste twee departementen vervulde zij de functie van secretaris-generaal. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekleedde zij tijdens haar loopbaan de functie van Directeur Financieel-Economische Zaken.

De Colleges financieel toezicht zijn onafhankelijk en zien toe op de deugdelijkheid van de overheidsfinanciën van de Landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Colleges hebben een signalerende en adviserende rol.

Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn een persoon met een stevige staat van dienst te vinden voor deze belangrijke functie. Zij is een waardige opvolger van de heer Gradus die in oktober 2022 zijn vertrek per 1 februari heeft aangekondigd. Het belang van gezonde financiën kan niet voldoende worden benadrukt. Gezonde overheidsfinanciën vormen immers de basis voor het doen van investeringen die moeten leiden tot meer weerbaarheid en duurzame ontwikkeling van de Landen. Met als hoofddoel: meer welzijn voor alle inwoners.”

Lidewijde Ongering: “Ik kijk ernaar uit om de uitdagingen, die overigens voor een groot deel voor mij zeer herkenbaar zijn, met elkaar vanuit gezamenlijk perspectief op te pakken. Het Cft houdt toezicht op de begrotingen. Na een aantal financieel moeilijke jaren, is de focus nu gericht op herstel en het realiseren van een financieel verantwoorde en duurzame economische groei. Daar zal ik in mijn nieuwe rol als voorzitter Cft ook heel serieus naar kijken.”

Lidewijde Ongering volgt Raymond Gradus op die ruim vijf en een half jaar voorzitter is geweest van de Colleges financieel toezicht. De (Rijks)ministerraad dankt de heer Gradus voor zijn betrokkenheid en inzet voor de landen. De Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt namens de (rijks)ministerraad zorg voor de bekrachtiging van de benoeming via een Koninklijk Besluit.