Interparlementair Koninkrijksoverleg in Curaçao

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van Eerste en Tweede Kamer nemen van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Curaçao.

Logo IPKO

Op de agenda staan de opvang van migrantenstromen binnen het Koninkrijk, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk, het democratisch tekort in de Koninkrijksstructuur, en de afspraken over de hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten die eerder zijn vastgelegd in de landspakketten, waaronder op het gebied van onderwijs, klimaat en milieu en databeveiliging. Daarnaast spreken de delegaties verder over het slavernijverleden en de doorwerking van de koloniale geschiedenis in het heden. Dit in vervolg op besprekingen in eerdere IPKO’s. Binnen het IPKO organiseren de Staten van Curaçao op donderdag 2 maart voor alle delegaties een werkbezoek dat in het teken staat van het slavernij- en koloniale verleden.

Werkbezoeken Bonaire

Rondom het IPKO vinden meerdere werkbezoeken plaats. De Nederlandse delegatie legt voorafgaand aan het IPKO op zondag 26 en maandag 27 februari een werkbezoek af op Bonaire. Onderwerpen als het nieuwe Natuur- en Milieubeleidsplan, watermanagement, de recente overstromingen, afvalhuishouding, volkshuisvesting en klimaat en verduurzaming staan hierbij centraal.

Delegatiesamenstelling

Eerste Kamer

Paul Rosenmöller (GroenLinks) – vicedelegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties

Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD)

Ria Oomen-Ruijten (CDA)

Jeroen Recourt (PvdA)

Peter Nicolai (Partij voor de Dieren)

Tweede Kamer

Mariëlle Paul (VVD) – delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijkrelaties

Roelien Kamminga (VVD)

Jorien Wuite (D66)

Habtamu de Hoop (PvdA)

Kauthar Bouchallikh (GroenLinks)

Liane den Haan (Fractie Den Haan)

Sylvana Simons (BIJ1)

Griffiers

Tim de Lange (Tweede Kamer)

Fred Bergman (Eerste Kamer)

Het IPKO

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overleggen twee keer per jaar, één keer in Nederland en één keer roulerend in één van de Caribische landen, over thema's die de landen van het Koninkrijk aangaan.