DUO terug in Caribisch gebied

In maart en april brengt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weer een bezoek aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. DUO opent op deze eilanden opnieuw een tijdelijk servicekantoor om in gesprek te gaan met aankomende studenten en oud-studenten. Daarnaast organiseert DUO voorlichtings-bijeenkomsten en biedt ter plekke hulp op maat bij betalingsproblemen. Dit is een vervolg op de succesvolle bezoeken van DUO aan het Caribisch gebied afgelopen voor- en najaar.

DUO Caribisch gebied

Voorlichtingsbijeenkomsten

De voorlichtingsbijeenkomsten richten zich op studenten die in Nederland willen gaan studeren en hun ouders. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ze praktische informatie over het aanvragen van studiefinanciering. Daarnaast zijn er handige tips voor andere zaken die geregeld moeten worden, zoals een burgerservicenummer, een DigiD en een bankrekening. En er is actuele informatie over de kabinetsplannen voor de herinvoering in september van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.  

Tijdelijk servicekantoor

Op de tijdelijke servicekantoren kunnen mensen langsgaan met vragen over studiefinanciering en het terugbetalen van hun studieschuld. De medewerkers kunnen ook helpen bij het invullen van formulieren of het verhelpen van toegangsproblemen bij Mijn DUO.

Voor een bezoek aan een servicekantoor is een afspraak niet nodig, een geldig legitimatiebewijs wel.

Hulp op maat

DUO wil graag helpen voorkomen dat oud-studenten in financiële problemen komen. Daarom krijgt een deel van de oud-studenten met een betalingsachterstand een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van DUO om te komen tot een maatwerkoplossing.

Meer informatie

DUO is van 20 tot en met 30 maart op Aruba, van 27 maart tot en met 6 april op Curaçao, van 3 tot en met 6 april op Sint Maarten en van 11 tot en met 14 april op Bonaire.

Meer informatie over de tijdelijke servicekantoren en de voorlichtingsbijeenkomsten is te vinden op duo.nl/bezoekantillen.