Informatiecampagne verkiezingen Eilandsraad en Kiescollege

Deze week start de informatiecampagne over de verkiezingen voor de Eilandsraad en het Kiescollege. Deze verkiezingen vinden plaats op 15 maart a.s.

Eilandsraadsverkiezingen

In de campagnes voor de verkiezingen van de eilandsraad met als slogan  “Wil jij dat ons eiland verder bloeit?” en het kiescollege met als slogan “Elke stem telt”, komt het hele verkiezingsproces aan de orde.

Op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland is informatie te vinden over de verkiezingen en hoe alles in zijn werk gaat, bijvoorbeeld: wanneer iemand mag stemmen, wat iemand bij zich moet hebben om te kunnen stemmen, wat een geldig identiteitsbewijs is, hoe een kiesgerechtigde iemand kan machtigen om voor hem of  haar te gaan stemmen, wat iemand die geen stempas heeft ontvangen moet doen, dat stemmen kopen of verkopen strafbaar is. Ook is hier te vinden waar de stembureaus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn gevestigd.

Via facebook, lokale kranten en radiostations en op TV wordt ook informatie gegeven over de gang van zaken rond de verkiezingen. Inwoners van Caribisch Nederland krijgen bovendien een informatiefolder thuisbezorgd.

Voor meer informatie:

Website: www.rijksdienstcn.com/eilandsraadverkiezingen / www.rijksdienstcn.com/kiescollege2023

Facebook: Kiescolleges 2023

Island Council Elections

RCN is verantwoordelijk voor de informatiecampagne in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wil op deze manier de stemgerechtigden voorlichten  en stimuleren om op 15 maart goed geïnformeerd gebruik te maken van hun kiesrecht.