Maximumtarieven elektriciteit en drinkwater CN 2024

De Autoriteit Consument & Markt faciliteert verdere verduurzaming energievoorziening Caribisch Nederland.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven voor elektriciteit en drinkwater op de eilanden voor 2024 vastgesteld. De ACM doet dit jaarlijks en let er daarbij op dat de productiebedrijven voldoende financiële ruimte hebben voor investeringen die nodig zijn om de productie van elektriciteit en drinkwater te verduurzamen, zonder dat afnemers daarvoor te veel betalen. Dat is van belang om afnemers te beschermen en omdat op alle eilanden grote verduurzamingsprojecten zijn gepland voor 2024 en ook daarna. Verduurzaming van de productie van energie en drinkwater op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is volgens de ACM niet alleen goed voor het klimaat, maar het zorgt er ook voor dat energie- en drinkwaterprijzen op de eilanden minder afhankelijk zijn van de grillige brandstofprijzen.

Autoriteit Consument en Markt

De ACM stelt deze maximumtarieven vast op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken en let er daarbij op dat deze kosten niet onnodig hoog zijn. De brandstofprijzen hebben een belangrijke invloed op de hoogte van de tarieven, omdat voor de productie van elektriciteit en drinkwater nu nog veel fossiele brandstoffen worden gebruikt. Omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde tarieven voor elektriciteit en drinkwater subsidiëren liggen de prijzen die afnemers moeten betalen lager dan de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de ACM.

Bonaire
Op Bonaire stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,35 USD/kWh naar ongeveer 0,36 USD/kWh. Het maximum-vastrechttarief elektriciteit stijgt gemiddeld met ongeveer 15%, waarbij de hoogte van het tarief afhangt van de zwaarte van de aansluiting. Op Bonaire wordt het vastrechttarief voor elektriciteit gesubsidieerd. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden (ongeveer 210 kWh) betekent dit, met inbegrip van subsidie, dat een afnemer ongeveer 75 USD per maand kwijt zal zijn aan elektriciteit vanaf 1 januari 2024. De bovengrens voor het pagabon-tarief (prepaid) daalt van ongeveer 0,68 USD/kWh naar ongeveer 0,64 USD/kWh. Vanwege de subsidies zal ook hier de bovengrens in de praktijk lager uitvallen. Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater stijgt van ongeveer 3,91 USD/m3 naar ongeveer 4,17 USD/m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 2,50 USD per maand op de rekening. Het maximum-vastrechttarief voor een huishouden stijgt van 43,96 USD per maand naar 47,14 USD per maand. In deze bedragen voor drinkwater is nog geen rekening gehouden met subsidies.

Saba
Op Saba stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,37 USD/kWh naar ongeveer 0,38 USD/kWh. Het maximum-vastrechttarief elektriciteit daalt voor alle aansluitcategorieën met ongeveer 4%. Ook op Saba wordt het vastrecht voor elektriciteit gesubsidieerd. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit, met inbegrip van de subsidie, dat een afnemer op Saba ongeveer 80 USD per maand kwijt zal zijn aan elektriciteit vanaf 1 januari 2024.

Sint Eustatius
Op Sint Eustatius stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,37 USD/kWh naar ongeveer 0,40 USD/kWh. Het maximum-vastrechttarief elektriciteit daalt voor alle aansluitcategorieën met ongeveer 30%. Ook op Sint Eustatius wordt het vastrecht voor elektriciteit gesubsidieerd. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit, met inbegrip van subsidie, dat een afnemer ongeveer 83 USD per maand kwijt zal zijn aan elektriciteit vanaf 1 januari 2024.

Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater stijgt van ongeveer 5,79 USD/m3 naar ongeveer 8,29 USD/m3. Dit heeft vooral te maken met de lekverliezen die in 2022 groter waren dan voorzien. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 25 USD per maand op de rekening. Het maximum vastrechttarief voor een huishouden daalt van 98,78 USD per maand naar 95,39 USD per maand. In deze bedragen voor drinkwater is nog geen rekening gehouden met subsidies.