Nina den Heyer nieuw diensthoofd OCW Caribisch Nederland

Nina den Heyer wordt per 1 december 2022 benoemd tot diensthoofd van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Caribisch Nederland. Uit een sollicitatie en selectieprocedure, met kandidaten uit zowel het Caribisch en Europees deel van het Koninkrijk, kwam zij naar voren als de beste kandidaat.

Nina den Heyer

Nina den Heyer is nu nog gedeputeerde voor Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire. Daarvoor heeft zij van 1 september 2011 tot mei 2016 als plaatsvervangend hoofd van de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Caribisch Nederland gewerkt. Van september 2017 tot juli 2018 heeft ze voor RCN ook verschillende projecten gedaan, o.a. bij de belastingdienst.  

Nina den Heyer volgt Nolly Oleana op, die sinds 2015 deze functie bekleedde en eind dit jaar met pensioen gaat.