Verkenning invoering anti-discriminatiewetgeving

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verkennen Glenn Thodé (oud-gezaghebber Bonaire) en Jacques van Eck (oud- Staatsraad Raad van State) momenteel de invoering van anti-discriminatiewetgeving voor Bonaire, Saba en St. Eustatius.

Anti-discriminatiewetgeving

Aanleiding hiervoor is het verzoek van de gezaghebbers van de eilanden om een snelle in- en uitvoering van deze wetgeving. Zij hebben hiertoe een brief geschreven aan de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen.

De verkenning heeft als doel om de haalbaarheid en gevolgen van de invoering van de anti-discriminatiewetgeving te onderzoeken. Het gaat om de invoering van wetgeving, maar ook om te kijken hoe geregeld kan worden dat mensen discriminatie kunnen melden en hulp kunnen krijgen.

Gedacht kan worden aan een werkgever die een tijdelijke werkneemster ontslaat vanwege zwangerschap, een restauranteigenaar die een gehandicapte klant geen redelijke hulp biedt, een school die een leerling of docent weigert vanwege seksuele geaardheid of werknemers die niet hetzelfde betaald worden voor hetzelfde werk.

Om de verkenning goed uit te kunnen voeren, bezoeken Glenn Thodé en BZK-medewerkers Suzanne Vogel en Barbera Veltkamp van 2 tot 13 november alle drie de eilanden. Zij hebben afspraken met diverse (maatschappelijke) organisaties, vertegenwoordiger van jeugd en minder validen, de LHBTQ+ gemeenschap, werkgevers en de openbare lichamen. Na het werkbezoek wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de verkenning.