Akkoord over aanvulling arbeidsvoorwaarden Rijksambtenaren Caribisch Nederland 2021-2023

Op 19 oktober 2022 is tijdens het Sectoroverleg tussen vakbonden (ABVO, STrAF, ACOM en NAPB) en de directeur Rijksdienst Caribisch Nederland, Jan Helmond, een akkoord bereikt over een aanvulling op de huidige arbeidsvoorwaarden.

Onderhandelaars tekenen
Op de foto v.l.n.r.: Vakbond- en werkgeveronderhandelaars van STrAF, ACOM, RCN, ABVO en NAPB.

Afgesproken is dat alle werknemers bij de Rijksdienst Caribisch Nederland vanaf 1 januari 2023 een structurele bruto salarisverhoging krijgen van 4,75 procent, met een minimum van USD 100 bruto per maand.