NIPA en OCW-CG ondertekenen SLA voor ‘Hospitality Initiative’ op Saba en Sint Eustatius

Op vrijdag 4 november 2022 hebben ‘The National Institute for Professional Advancement’ (NIPA) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Caribisch Nederland (OCW-CG) een Service Level Agreement (SLA) voor een ‘Hospitality Initiative’-programma ondertekend.

NIPA en OCW-CG

Hiermee kunnen mensen die al werkzaam zijn in de hospitality sector, hun certificering op de eilanden Saba en Sint Eustatius behalen. ‘Hospitality Skills Certification’, ‘Guest Service Gold’ en ‘Certified Hospitality Instructor’ maken allemaal deel uit van het programma dat vanaf 7 november 2022 wordt aangeboden.

De ondertekende SLA is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle partijen zullen samenwerken in een geest van partnerschap en zullen streven naar het maximaliseren van de voordelen van het aangeboden programma voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius.

Voorzitter en vertegenwoordiger van het bestuur van NIPA, drs. Peggy-Ann Dros-Richardson en afdelingshoofd OCW-CG, de heer Reynolds (Nolly) Oleana, hebben beiden de overeenkomst ondertekend, daardoor is deze leermogelijkheid een realiteit voor inwoners die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. Bij de ondertekeningsceremonie waren mevrouw Mirella Thijm van OCW-CG, ing. Sergio D. Blomont van NIPA en leden van bestuursleden van NIPA aanwezig.

Het doel van dit initiatief sluit aan bij de visie van beide eilanden om de ‘hospitality’ sector te versterken. Daarom is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel op beide eilanden noodzakelijk. In deze eerste fase kunnen burgers die al werkzaam zijn in de ‘hospitality’ sector een internationaal geaccepteerde certificering in deze sector behalen. Dit initiatief biedt ook huidige en voormalige docenten met een horeca achtergrond de mogelijkheid om niet alleen voor deze fase maar ook voor toekomstige initiatieven gediplomeerd instructeur te worden. Het ministerie van OCW bekostigd het initiatief, zodat de deelnemers kosteloos kunnen deelnemen.

Voor dit hospitality-programma werkt NIPA samen met het ‘American Hotel and Lodging Education Institute’ (AHLEI). AHLEI is een wereldwijd erkende organisatie die trainingen en opleidingen biedt op het gebied van hospitality. Hun certificaten en diploma's zijn internationaal erkend.

NIPA is trots dit programma aan te kunnen bieden aan (potentiële) studenten op Saba en Sint Eustatius, terwijl we blijven streven naar het verbreden en versterken van verbindingen met lerende instellingen wereldwijd. Mensen die in de ‘hospitality’ sector werken worden aangemoedigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken om verder te studeren.

Het ‘National Institute for Professional Advancement’ (NIPA) is zich ervan bewust dat het de belangrijkste instelling is voor het creëren van professionals in Sint Maarten. Het doel van NIPA is om het aantal lokale vakmensen op het eiland en in de regio te vergroten. NIPA is ervan overtuigd dat het over de nodige personele middelen beschikt om deze behoefte aan vergroting van de geschoolde bevolking te vergemakkelijken. NIPA hoopt dat de gemeenschappen Saba en Sint Eustatius van deze mogelijkheid gebruik zullen maken en op hun beurt hun kennis en kunde inzetten om verder bij te dragen aan natievorming.

Geïnteresseerde kandidaten worden aangemoedigd om te solliciteren via de NIPA-website op www.nipa.sx.