Miljoenen voor culturele infrastructuur Caribisch deel van het Koninkrijk

De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar bibliotheken en erfgoed in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit staat in de Meerjarenbrief Cultuur waarin staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de komende jaren uiteenzet. De staatssecretaris investeert hiermee fors in de culturele infrastructuur van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Gunay Uslu

Staatssecretaris Uslu: ‘Cultuur is het fundament en het cement van onze samenleving. En een bibliotheek is dé plek waar kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking komen met cultuur, met verhalen, met elkaar. Daarom is er extra geld beschikbaar voor fysieke bibliotheken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook investeren we in erfgoed en archieven. Want dat zijn de verhalen over ons gezamenlijke verleden en daar moeten we goed voor zorgen. Juist omdat die geschiedenis soms beladen en ingewikkeld is.’

Bibliotheken

De komende jaren investeert Uslu flink in de openbare bibliotheken in Caribisch Nederland. Zij wil met dat geld zorgen voor een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit betekent onder meer dat gaten in het fysieke bibliotheeknetwerk worden gedicht. Om het bibliotheeknetwerk te verbeteren is er dit jaar 1 miljoen beschikbaar, en in 2023 en 2024 jaarlijks twee miljoen. 

Online bibliotheek

Een klantvriendelijke online bibliotheek is een logisch en belangrijk onderdeel van de bibliotheek. Tijdens de coronaperiode heeft de online bibliotheek een grote vlucht genomen en staatssecretaris Uslu wil dit verder uitbouwen. Daarvoor is een innovatieve landelijke infrastructuur nodig, waar zij samen met de Koninklijke Bibliotheek en andere partners aan gaat werken. Hier is jaarlijks voor het hele Koninkrijk 5 miljoen euro voor beschikbaar, en in 2023 en 2024 nog een extra bedrag van 8 miljoen euro voor de digitale infrastructuur. De online bibliotheek is ook beschikbaar voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Erfgoed

Het is belangrijk om het verle­den door te geven aan jonge generaties en om oog te hebben voor de vele, verschillende verhalen over onze geschiedenis. Daarbij is er bijzondere aandacht voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. De komst van een nationaal slavernijmuseum draagt bij aan kennis over en bewustwording van het slavernijverleden. Kwartiermakers zijn aangesteld om de plannen hiervoor verder uit te werken en zullen daarbij oog hebben voor de betekenis van het museum voor en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Voor de instandhouding van monumenten in Caribisch Nederland is 10 miljoen euro extra beschikbaar in de vorm van leningen met een lage rente. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van het beheer en de digitale beschikbaarheid van archieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Rijkscultuurfondsen

Vrijwel alle programma’s en regelingen van de Rijkscultuurfondsen staan open voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, net als geld vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie voor jongerencultuur. Dat betekent dat inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk ook gebruik kunnen maken van deze subsidies. De Rijkscultuurfondsen werken eraan beter vindbaar en toegankelijker te zijn. Zo is er op dit moment een pilot gaande waar een fonds een eigen contactpersoon gestationeerd heeft in het Caribisch deel van het Koninkrijk.