Openbaar Lichaam Saba en VWS hebben gesproken over verbetering medische uitzendingen

Openbaar Lichaam Saba (OLS) en een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben 17 november overleg gehad over de medische uitzendingen. Tijdens het gesprek heeft OLS haar zorgen gedeeld met plv. Secretaris-Generaal  Abigail Norville van VWS. VWS neemt deze zorgen serieus.

Public Entity Saba and VWS

In mei van dit jaar zijn de eerste nieuwe afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraak is de pilot directe verwijzingen naar Sint Maarten Medical Center (SMMC). Dat betekent dat ZJCN vooraf geen toestemming meer hoeft te geven voor een uitzending. De verwachting is dat dit het proces versnelt en minder bureaucratisch verloopt. De pilot is gestart op maandag 21 november.

OLS maakt zich zorgen over het proces rond medische uitzendingen en dat het te veel tijd kost om een afspraak te krijgen met een specialist. Als verzekerde het gevoel hebben dat iets niet goed is geregeld of te lang duurt, dan kunnen ze een klacht indienen via de reguliere klachtenprocedure van ZJCN. Ook vraagt OLS aandacht voor het patiëntenvervoer met het vliegtuig bij medische uitzendingen. Men vindt het vliegtuig bijvoorbeeld te klein en voelt zich daardoor niet altijd veilig.

Het gesprek is constructief verlopen, waarbij VWS heeft aangegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Winair meer in te gaan zetten voor patiëntenvervoer. Staatssecretaris van Ooijen is voornemens een bezoek te  brengen aan Saba in december, waarbij hij de voortgang van de verbeteringen zal bespreken.