Pilot Reizen met identiteitskaarten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Veel families en bedrijven zijn over de jaren heen verspreid binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er is dan ook een grote behoefte om het reizen zo laagdrempelig mogelijk te maken in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Reizen met id-kaart

Het overgrote deel van de ingezetenen woonachtig in het Caribisch deel van het Koninkrijk is in het bezit van een lokale identiteitskaart (sédula/ID Card). Een gedeelte van hen heeft geen paspoort. Momenteel is alleen een paspoort een geldig reisdocument om binnen (en buiten) het Caribisch deel van het Koninkrijk te reizen. De kosten en het proces van het aanvragen van een paspoort kan als belemmering worden ervaren om te gaan reizen.

Om het reizen binnen het Koninkrijk te bevorderen hebben Curaçao, Nederland en Sint Maarten besloten dat vanaf 1 mei 2022 ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit in Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten kunnen reizen op basis van alleen hun lokale sédula/ ID Card. Wel zijn en blijven de gebruikelijke lokale toegangsvoorwaarden van toepassing, waaronder het hebben van voldoende middelen voor het verblijf op het eiland.

Voor reizen tussen de participerende (ei)landen (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curacao en Sint Maarten) en Aruba is nog wel een paspoort nodig hier is reizen op basis van een sédula /ID Card naar Aruba is derhalve niet mogelijk. Deze maatregel is ook niet van toepassing voor reizigers tussen de participerende (ei)landen en Nederland. Voor dit reisverkeer is nog steeds een paspoort nodig. Ook geldt de Europees Nederlandse ID Kaart niet als geldig reisdocument om binnen de participerende (ei)landen te reizen.

In het najaar van 2022 zullen de participerende (ei)landen gezamenlijk bezien of deze maatregel een belangrijke bijdrage levert aan het optimaliseren van het reizigersverkeer tussen de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en in dat verband structureel ingeregeld zou moeten worden.