Europees Nederlandse basiszorgverzekering voor studenten uit Caribisch Nederland een stap dichterbij

Onlangs is de regelgeving aangepast, waardoor studenten uit Caribisch Nederland meer mogelijkheden krijgen om een Europees Nederlandse zorgverzekering aan te vragen.

Wachtruimte ZVK

In het verleden kon dit alleen op grond van een bijbaan in Nederland. In de toekomst kan dit bijvoorbeeld ook als ze voor langere tijd in Nederland gaan studeren (bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding die langer dan drie jaar duurt). In de huidige situatie kunnen Caribisch Nederlandse studenten die geen bijbaan hebben naar keuze hun BES-zorgverzekering in Nederland voortzetten.

De Europees Nederlandse basiszorgverzekering biedt de student meer mogelijkheden ten opzichte van de BES-zorgverzekering. Zo kan de student een aanvraag indienen voor een zorgtoeslag (red.:  financiële tegemoetkoming, om mensen met een relatief laag inkomen te compenseren voor hun zorgkosten).

Komend najaar ontvangen de studenten via de media en vanuit het zorgkantoor in Caribisch Nederland concrete informatie over de mogelijkheden voor wat betreft hun zorgverzekering in Europees Nederland.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar het departement VWS van de Rijksdienst Caribisch Nederland via info@zorgverzekeringskantoor.nl.