Strengere handhaving parkeerbeleid Bonaire International Airport

De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat in samenwerking met Bonaire International Airport (BIA) strenger handhaven op het parkeerbeleid van de luchthaven. Foutief geparkeerde voertuigen zijn een toenemend probleem op het luchthaventerrein. De KMar assisteert daarom in de handhaving, waarbij boetes worden uitgereikt aan bestuurders die de geldende parkeerregels overtreden.

KMar handhaving parkeerbeleid BIA

Afgelopen weken heeft de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met BIA waarschuwingen uitgegeven aan bestuurders van foutief geparkeerde voertuigen. Recentelijk heeft de luchthaven tevens nieuwe bebording aangebracht, om te verduidelijken waar geparkeerd kan en mag worden. Toch gebeurt het nog vaak dat automobilisten een voertuig parkeren op de ‘kiss and ride’ strook, die bedoeld is om snel en gemakkelijk passagiers af te zetten en op te halen. Ook parkeren bezoeker regelmatig op rijstroken en de taxibaan. Hierdoor wordt overig verkeer onnodig gehinderd. Parkeren op het luchthaventerrein is alleen toegestaan op de daarvoor bedoelde gebieden, namelijk P1 (kort parkeren) of P3 (lang parkeren). Bonaire International Airport en de Koninklijke Marechaussee verzoeken een ieder goed te kijken naar de bebording en de parkeerregels op de luchthaven te volgen.