CBP BES zet controle op toepassing van de privacywetgeving voort

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) zet door het met uitvoeren van zijn wettelijke taak, het controleren van toepassing van de privacywetgeving. In het kader van haar toezichttaak heeft de CBP BES recentelijk een controle uitgevoerd bij de organisatie Island Finance Bonaire.

Logo CPB BES

De CBP BES heeft vanuit de lokale bevolking diverse meldingen gekregen over de verwerking van persoonsgegevens door Island Finance Bonaire. Volgens de meerderheid van de meldingen is er sprake van een overvraging van privégegevens bij de klanten. Dit resulteerde in een onderzoek volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp BES).

Het onderzoek richtte zich op vier aspecten: het doel van de verwerking (artikel 7 Wbp BES), de grondslagen en noodzaak voor de verwerking (artikel 8 Wbp BES), de beginselen van verwerking, proportionaliteit en subsidiariteit en tot slot: de garantie tot beveiliging van de persoonsgegevens (artikel 13 Wbp BES).

Na het onderzoek bij de kredietinstelling en toetsing gebaseerd op de Wbp BES concludeert de CBP BES dat de kredietinstelling grotendeels voldoet aan de normen die in de wet zijn opgenomen en is in ruime mate tevreden met de wijze van verwerking bij de kredietinstelling Island Finance.

“We zijn blij met de goede samenwerking met Island Finance Bonaire en de snelle actie die de organisatie onderneemt om de enkele aanbevelingen volledig te implementeren”, aldus Roëlla Pourier, secretaris van de CBP BES.

Voor meer informatie over de wetgeving en de taken van de CBP BES kunt u de website van de CBP BES raadplegen: www.cbpbes.com.