Interparlementair Koninkrijksoverleg op Sint Maarten

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van Eerste en Tweede Kamer nemen van woensdag 4 mei tot en met vrijdag 6 mei 2022 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Sint Maarten. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over thema's die de landen van het Koninkrijk aangaan. 

Logo IPKO

Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden en vindt twee keer per jaar plaats. Dit IPKO stond eerder gepland in januari 2022, maar is vanwege COVID19 uitgesteld tot mei 2022.

Programma IPKO

Op de agenda van het IPKO staan besprekingen over het in februari aan alle parlementen toegezonden voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling, de stand van zaken rondom de uitvoering van de landspakketten, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk (waaronder samenwerking, hulp en bijstand, mensenrechten en deugdelijk bestuur, en de uitvoering van de moties Rosenmöller (EK 35570 IV, L) en Van Raak c.s. (TK 35099 (R2114), nr. 24)) en consensusrijkswetten.

Tijdens het werkbezoek dat in het kader van het IPKO door de Staten van Sint Maarten wordt georganiseerd, wordt een aantal projecten bezocht in het kader van de wederopbouw na de verwoestingen in 2017 door de orkanen Irma en Maria. Ook wordt aandacht besteed aan het gevangenissysteem van Sint Maarten. Het Ministerie van Justitie verzorgt een presentatie over de plannen voor verbouwing en verbetering van de gevangenis en de delegaties brengen een bezoek aan de Point Blanche gevangenis.

Werkbezoeken

Voorafgaand aan het IPKO legt de Staten-Generaaldelegatie op maandag 2 en dinsdag 3 mei werkbezoeken af op Saba en Sint Eustatius. Onderwerpen als kansen voor jongeren en young professionals, economische ontwikkeling, infrastructuur en duurzame ontwikkeling staan hier centraal.

Delegatiesamenstelling

Eerste Kamer
Paul Rosenmöller (GroenLinks) – vice-delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties
Joop Atsma (CDA)
Toine Beukering (Fractie Nanninga)
Boris Dittrich (D66)

Peter Ester (ChristenUnie)

Tweede Kamer
Mariëlle Paul (VVD) – delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijkrelaties

Roelien Kamminga (VVD)

Jorien Wuite (D66)

Joba van den Berg (CDA)

Don Ceder (ChristenUnie)

Liane den Haan (Fractie Den Haan)