Leveranciersdag Rijksdienst Caribisch Nederland

Tijdens deze interactieve bijeenkomst voor lokale leveranciers licht het inkoopteam van Rijksdienst Caribisch Nederland toe welke producten en diensten RCN in 2022 gaat inkopen, welke spelregels gelden en wat leveranciers van RCN als aanbesteder kunnen verwachten.

Tijdens deze bijeenkomst is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Datum: Vrijdag 26 November 2021
Tijd: 09:00 uur – 12:00 uur
Locatie:

Courtyard by Marriot
Zaal Piet Mondriaan A & B

Bedrijven (maximaal 1 persoon per bedrijf) kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 19 november 2021 aanmelden via het e-mailadres aanbesteding@rijksdienstcn.com

Er is ruimte voor maximaal 100 personen. 

Tot 26 november!