Bonden en RCN bereiken onderhandelingsresultaat

Op woensdag 19 mei hebben de vakbonden van het georganiseerd overleg (ABVO, ACOM, NAPB en STrAF) en de gemandateerde werkgever namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een onderhandelingsresultaat bereikt over de pensioenregeling en de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren in Caribisch Nederland voor een periode van drie jaar.

RCN en vakbonden overeenkomst

Een belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen was de pensioenopbouw. Deze staat door de verslechterde economische situatie en vooral de renteontwikkeling die daarmee samenhangt, onder druk. De uitvoerende organisatie van het Pensioenfonds Caribisch Nederland kan met de lage rente niet meer de afgesproken pensioenopbouw realiseren van 1,75% per jaar. Dit is nodig om op pensioengerechtigde leeftijd uit te kunnen komen op een inkomen van ongeveer 70% van het middelloon bij 40 gewerkte dienstjaren. 

Medewerkers zouden met de huidige pensioenregeling te maken kunnen krijgen met een enorme achteruitgang van het inkomen als zij met pensioen gaan. Om dit te voorkomen kwamen de onderhandelingspartners tot de volgende afspraken: een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 66 jaar vanaf 2030, een beperking van de opbouw van het pensioen tot een maximaal jaarinkomen van $ 47.500,- en een modernisering van het invaliditeitspensioen. Hiermee wordt de achteruitgang in inkomen op termijn voorkomen en de pensioenpremie hoeft niet te worden verhoogd. 

Arbeidsvoorwaarden

Naast de maatregelen tot behoud van het afgesproken pensioen, hebben de vakbonden met de gemandateerd werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt voor een driejarig arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket houdt onder meer in een eenmalige uitkering in 2021, arbeidsduurverkorting tot een 36-urige werkweek en een tegemoetkoming voor rijksambtenaren CN in risicovolle beroepen vanaf 2022.

Nieuwe banen

Door de arbeidsduurverkorting worden er ongeveer 50 nieuwe banen gecreëerd op de drie eilanden in Caribisch Nederland. Dit was voor de vakbonden en werkgever erg belangrijk om te realiseren, vooral ook vanwege de economische gevolgen van Covid-19.

Raadplegen achterban

De betrokken partijen concluderen dat aan de onderhandelingstafel een evenwichtig resultaat is bereikt dat nu voorgelegd kan worden aan de eigen achterban.