MCB voldoet aan privacy norm

MCB Bonaire voldoet aan privacy norm

Ruim een jaar nadat Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) een onderzoek naar de privacy risico’s heeft gedaan bij de MCB op Bonaire, voldoet de instelling nu aan de privacy norm. De MCB heeft aan de hand van de aanbevelingen van de CBP BES een enorme inhaalslag gepleegd en hiermee het risico van onrechtmatige verwerking van (gedigitaliseerde) persoonsgegevens geminimaliseerd.

Privacy norm MCB

In het kader van haar toezichthoudende taak concludeert de CBP BES verheugd dat de MCB op Bonaire nu voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens bij een financiële instelling. Daarmee is volgens de CBP BES een belangrijke mijlpaal bereikt. MCB Bonaire heeft de aanbevelingen voortvarend opgepakt en ingevoerd.

De CBP BES complimenteert de MCB met de serieuze en structurele manier waarop zij de uitdagingen op privacygebied heeft opgepakt. De MCB Bonaire heeft een groot aantal privacybeschermende maatregelen systematisch in haar organisatie doorgevoerd. Daarmee voldoet de MCB nu aan de wettelijke norm die daarvoor geldt.

Voor de klanten van MCB zal ook zichtbaar zijn dat de MCB zorgvuldig omgaat met de privacy grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens. De MCB heeft ook toegezegd hun personeel vaker te zullen trainen op privacygebied en hun planmatige aanpak regelmatig te evalueren, zodat dit onderdeel vormt van een duurzaam privacybeleid.

Ook dit jaar zal de CBP BES doorgaan met controles of organisaties voldoen aan de regels van de privacywetgeving. Indien u daarover meer wil weten, kunt u de website van de CBP BES raadplegen: www.cbpbes.com.
Ook kunt u contact opnemen met Roëlla Pourier van het secretariaat:  info@cbpbes.com, telefoon +599 7159114.