Registratie in de horeca niet altijd volgens normen Wet bescherming persoonsgegevens BES

De Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES), belast met toezicht en handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens BES, heeft geconstateerd dat de registratie van persoonsgegevens bij onder meer horecagelegenheden niet altijd gaat volgens de gestelde normen.

Logo CPB BES

De registratie van persoonsgegevens is verplicht gesteld in het kader van bron en contactonderzoek ter beperking van de verspreiding van het coronavirus.

Organisaties horen ervoor te zorgen dat persoonsgegevens adequaat beschermd worden. Dit houdt in  dat onbevoegden geen toegang mogen krijgen tot deze gegevens. De CBP BES heeft signalen binnengekregen dat verschillende horeca gelegenheden met één lijst werken waarop alle persoonsgegevens van  bezoekers staan vermeld. De gegevens van anderen zijn dan zichtbaar voor iedere registrerende bezoeker. De CBP BES doet een dringend beroep op horeca organisaties om de registratie op een andere manier in te richten.

Hoe registreer je op de juiste wijze?

Het is belangrijk dat iedere klant of tafel op een apart formulier wordt geregistreerd, zodat anderen geen inzage hebben in telefoonnummers en namen van anderen. U kunt dit digitaal of via hardcopy doen. De organisatie dient ervoor te zorgen dat zij de gegevens zowel technisch als organisatorisch goed beschermd. Dit voorkomt dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Onbevoegden kunnen ook medewerkers van de organisatie zijn. De persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie moet hier op toezien.

De geregistreerde persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan 14 dagen na registratie. Na de 14 dagen moet de organisatie de persoonsgegevens verwijderen uit de administratie van de organisatie.

Heeft u vragen over rechtmatige verwerking?

U kunt informatie vinden over rechtmatige verwerking in de folder “rechtmatige verwerking” op www.cbpbes.com.

Indien u andere vragen heeft kunt e-mailen naar: info@cbpbes.com.

CBP BES is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 12:00 op 7159114.