Covid-19 maatregelen bij Tweede Kamerverkiezing 2021

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 wordt een bijzondere verkiezing in een bijzondere tijd. Als gevolg van covid-19 zijn in de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’ een aantal maatregelen getroffen om de Tweede Kamerverkiezing zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze maatregelen gelden in heel Nederland dus ook in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verkiezingen 2021

De wet schrijft onder andere voor dat er looproutes zijn in de stemlokalen zodat kiezers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Kiezers moeten een mondkapje dragen en bij binnenkomst hun handen desinfecteren. Potloden, stemhokjes en andere oppervlakten worden regelmatig schoongemaakt. De stembureauleden maken gebruik van mondkapjes, kuchschermen en wegwerphandschoenen. Personen met coronaklachten worden gevraagd niet naar de stemlokalen te komen maar te stemmen via een volmacht.

In de huidige epidemiologische situatie op de Bovenwindse eilanden lijken deze maatregelen misschien zwaar. De besmettingen in Caribisch Nederland zijn immers laag. Het doel is om dat zo te houden. Omdat het virus onvoorspelbaar is, muteert en zich in een hoog tempo verspreidt, is een evenement van deze schaal enkel verantwoord wanneer preventieve maatregelen worden genomen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan stemmen.

Het openbaar lichaam Saba maakt tevens gebruik van vervroegd stemmen, mogelijk gemaakt door de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’. De optie tot vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen. Hiervoor is het stemlokaal bij de brandweerkazerne in the Bottom op maandag 15 en dinsdag 16 maart geopend. Dit stemlokaal heeft dezelfde openingstijden als de stemlokalen op woensdag 17 maart 2021: van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen en alle geldende maatregelen op www.rijksdienstcn.com/secondchamberelection of op de Facebookpagina ‘Tweede Kamerverkiezing CN 2021’.

Stem voor jezelf, zorg voor de toekomst. Elke stem telt!