Live test brandbeveiligingssystemen op Bonaire International Airport

Op vrijdag 10 december 2021 organiseren Oil Trading Bonaire (OTB), het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) in samenwerking met het lokale nutsbedrijf een ‘live test’ van de brandbeveiligingssystemen op de nieuwe brandstoftank op de luchthaven van Bonaire. De live test vindt plaats tussen 8:00 en 12:00 uur in de ochtend.

Brandweerkazerne Bonaire

De nieuwe brandstoftank is bedoeld om vliegtuigbrandstof op te slaan en voldoet middels het brandbeveiligingssysteem aan de nieuwste veiligheidstandaard. Het beveiliggingssysteem bestaat uit een watervoorraadtank en een technische installatie om het water te transporteren, om zo de brandstoftanks te koelen en deze in geval van brand snel te kunnen blussen.

Om een zo realistisch mogelijke situatie te creëren wordt er bij de oefening op 10 december gebruik gemaakt van ‘oefenschuim’. In geval van een incident bij de brandstoftank wordt er gebruik gemaakt van fluorhoudend blusschuim. Fluor is een essentieel element bij het blussen van een brand, maar niet bevorderlijk voor het milieu. Daarom wordt tijdens de live test speciaal oefenschuim gebruikt, zonder fluor. 

Omdat incidenten op het gebied van industriële veiligheid bijzondere expertise vereisen, wordt de oefening georganiseerd in samenwerking met de afdeling Industriële Veiligheid van veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De volledige oefening valt onder toezicht van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.