De Nederlandsche Bank houdt oefening werking Depositogarantie voor Caribisch Nederland

Op 17 december organiseert De Nederlandsche Bank op Bonaire een kleine oefening om de werking van de Depositogarantie voor Caribisch Nederland in een simulatie te testen.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Depositogarantie, dat er voor zorgt dat klanten van aangesloten banken in Caribisch Nederland de zekerheid hebben dat hun geld veilig is tot 10.000 USD per persoon per bank, mocht er iets met een bank gebeuren.

Jaarlijks wordt op papier en in diverse overleggen het systeem doorgenomen, maar nu wordt er voor het eerst een oefening op locatie georganiseerd. Zogenaamde klanten van een bank komen met hun papieren langs bij medewerkers van De Nederlandsche Bank om zich te registreren voor het terug laten betalen van de tegoeden die zij hebben bij de “zogenaamd omgevallen bank”.  Door deze oefening wil DNB ervoor zorgen dat dit proces soepel verloopt, mocht er een keer echt een bank “omvallen”.

Voorwaarden voor depositogarantie

Volgens de Depositogarantie zijn inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschermd tot 10.000 USD per persoon per bank als in algemene zin aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het geld staat op een rekening bij een bank met een vergunning van DNB op Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
  2. De inwoner (of onderneming) staat bij de bank geregistreerd als rekeninghouder;
  3. De inwoner heeft een sedula (of is een onderneming) en is officieel ingezetene van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Meer informatie voor inwoners

Inwoners van Bonaire die meer informatie willen over de Depositogarantie voor Caribisch Nederland, kunnen daarvoor terecht bij een kantoor of de website van hun bank. Ook op de website van DNB voor Caribisch Nederland (www.cn.dnb.nl) is een informatiepagina over de depositogarantie. Hier zijn ook in drie talen de brochure en een factsheet te vinden die uitleg geven over hoe de bescherming precies werkt.