Toerisme Bonaire lijkt weer aan te trekken, 9 duizend bezoekers in juni

Het toerisme in Caribisch Nederland is in 2020 sterk afgenomen door de maatregelen en vliegbeperkingen ten gevolge van de coronapandemie.

plane 2

Doordat de eilanden verschillende maatregelen inzetten om COVID-19 te weren, is de opleving van het toerisme per eiland verschillend. Het toerisme op Bonaire was in juni 2021 al bijna 75 procent van het niveau van juni 2019. Op Saba en Sint Eustatius was dit  respectievelijk 43 procent en 33 procent van het niveau van juni 2019. Sinds het begin van de pandemie tot en met juni 2021 is er geen cruisepassagier op Bonaire aangekomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Op Bonaire nam het toerisme vanaf november 2020 weer geleidelijk toe maar door maatregelen van de overheid in januari 2021 en later in maart nam het weer af. Sinds april 2021 neemt het weer toe. De groei van 3,4 duizend bezoekers in april naar 9,1 duizend bezoekers in juni komt voornamelijk doordat bijna alle vliegtuigmaatschappijen weer gingen vliegen zoals ze in juni 2019 ook vlogen. Door de reisrestricties die in vele landen gelden, is het aandeel bezoekers met de Nederlandse nationaliteit sterk toegenomen, van zo’n 57 procent in 2019 naar 75 procent in 2021. Het aandeel bezoekers met de Amerikaanse nationaliteit nam sterk af van 25 procent in 2019 naar 9 procent in 2021.

Figuur 1 NL

Saba

In vergelijking met 2020 was het toerisme op Saba in de maanden april, mei en juni toegenomen. Het aantal bezoekers lag nog wel lager dan voor de coronapandemie. In juni 2021 trok Saba 300 bezoekers: 43 procent van het aantal van juni 2019 (700 bezoekers). In de eerste drie maanden van 2021 kwamen er 100 bezoekers per maand. Dit kwam doordat er op Saba strenge inreisbeperkingen golden, waardoor er minder naar Saba gevlogen werd dan voor de  coronapandemie. Op 1 mei is Saba begonnen met het heropenen van het eiland, dit is terug te zien in de aantallen bezoekers. 

Figuur 2 NL

Sint Eustatius

Sint Eustatius laat de beperkende maatregelen voor het toerisme afhangen van de vaccinatiegraad van de bevolking. In juni 2021 kwamen er 300 bezoekers, waar er in juni 2019 nog 900 bezoekers naar Sint Eustatius kwamen. Het aandeel bezoekers met de Nederlandse nationaliteit was 70 procent in 2021 terwijl dit in 2019 zo’n 50 procent was. Dit valt te verklaren doordat in de tweede fase van het heropenen van Sint Eustatius gevaccineerde inwoners van Saba, St. Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire zonder quarantaine op het eiland werden toegelaten.

Figuur 3 NL

Bronnen

StatLine – Inkomend toerisme per vliegtuig

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83104NED

StatLine – Inkomend toerisme per vliegtuig, nationaliteit

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83191NED

Cruisepassagiers Bonaire

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/26/cruisepassagiers-bonaire-2012-2021

Relevante links

World Tourism Barometer UNWTO: https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/18/1

Toelichtingen

*Bezoekers

Bij bezoekers gaat het zowel om dagjesmensen als om mensen die minimaal één nacht verblijven voor recreatie, werk of om andere redenen.

Bezoekers uit de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden gezien als binnenlandse bezoekers en worden niet meegeteld bij het inkomend toerisme. 

De cijfers over het toerisme in Caribisch Nederland worden gemaakt op basis van bestaande registers. Cijfers worden afgerond op honderdtallen.